OLJEAVSKILJARE & TVÄTTRÄNNOR

Garage och andra fastigheter har bensin- och oljeavskiljare installerade för att förhindra att förorenat spillvatten släpps ut i det kommunala avloppsnätet. Kommunala vattenbolag och miljökontor kräver att man som fastighetsägare har ett bestämt tömningsintervall på dessa oljeavskiljare.
Hör av dig till oss om du vill diskutera schemaläggning på din oljeavskiljare

Förebyggande
eller akut

I garage och andra fastigheter finns ofta bensin- och oljeavskiljare installerade för att förhindra att förorenat spillvatten släpps ut i det kommunala avloppsnätet. Kommunala vattenbolag och miljökontor kräver att man som fastighetsägare har ett bestämt tömningsintervall på dessa oljeavskiljare.

UTAB erbjuder tömningskontrakt med rätt intervall. Vi innehar alla tillstånd för att tömma och transportera avfallet till godkänd behandlingsstation. Vi rapporterar också löpande till ansvarig myndighet så att kunden inte behöver tänka på det.

UTAB erbjuder:

Hör av dig till oss om du vill diskutera schemaläggning på din oljeavskiljare

Kontakta oss

Fyll i formuläret så återkommer vi så fort som möjligt.

Vid bråskande ärenden, kontakta vår jour: 010 - 455 91 51