Transport av miljöfarligt avfall

Vi utför hämtning av olika lösningsmedel, syror/baser, spillolja och sludge för slutligt omhändertagande.Slamsugning av kemikalie- eller oljespill.

Få hjälp direkt oavsett tid på dygnet
– ring 010-455 91 50

Transport av miljöfarligt avfall

Det finns många regler kring hantering och transport av farligt avfall. Vi har utbildning, utrustning och certifiering för dessa arbeten.

Vi utför hämtning av olika lösningsmedel, syror/baser, spillolja och sludge för slutligt omhändertagande. Vi utför även slamsugning av kemikalie- eller oljespill.

All dokumentation gällande transport och omhändertagande tar vi självklart hand om.

Kontakta oss

Fyll i formuläret så återkommer vi så fort som möjligt.

Vid bråskande ärenden, kontakta vår jour: 010 - 455 91 51