UTAB - EN PARTNER MED MILJÖANSVAR

MILJÖARBETE

Vi gör allt vi kan för att belasta miljön så lite som möjligt. Dessutom uppmanar vi kunder, leverantörer och samarbetspartners att ta större hänsyn till hållbarhet i sina verksamheter.

Här är några konkreta exempel:

KVALITÉ- & MILJÖCERTIFIKAT

UTAB är certifierade enligt ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och ISO 45001:2018. Certifieringarna avser miljö och kvalitet där vi arbetar strukturerat för att vara ett föredöme i branschen och för våra intressenter.

Certifikat för ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018.

TILLSTÅND TILL TRANSPORT AVFALL OCH FARLIGT AVFALL

Tillståndet omfattar transport av alla slags av avfall och alla slags av farligt avfall. Tillståndet gäller till och med 2025-08-25 vad avser farligt avfall och tills vidare vad avser avfall som inte är farligt avfall.

Tillstånd till transport av avfall och farligt avfall.

ACKREDITERING

Ulvsby Miljö AB med ackrediteringsnummer 10439 är ackrediterat av SWEDAC som kontrollorgan för 5-årskontroll av oljeavskiljarsystem och 6-månaders underhållskontroll av oljeavskiljare enligt ISO/IEC 17020:2012 och SS-EN 858-2.

Ackrediteringen innebär att Ulvsby MIljö AB har bedömts inneha erforderlig teknisk kompetens för att få utföra denna typ av kontroller, samt att vårt kvalitetsledningssystem uppfyller ställda krav.

Boka en gratis konsultation
© 2022-2024, All Rights Reserved