Högtrycksspolning

Att spola med högtryck är det snabbaste och effektivaste sättet att få rent i rören, endast vanligt vatten utan tillsatser som förstör miljön. Vi utför allt från akuta arbeten, till exempel stopp i vattenlås, stick och stammar, till underhåll i form av totalspolning av avloppssystemet.

Inom högtrycksspolning utför vi:

  • Rensning av stopp
  • Spolning av avlopps- och dagvattenledningar
  • Spolning vid nyanläggning, innan besiktning
  • Rotskärning och fräsning i ledningar
  • Renspolning av borrhål och grävda vattenbrunnar för bättre vattenkvalitet
  • Sanering och rengöring med högt tryck
  • Upptining av frusna rör med hetvatten under högt tryck

Kontakta oss

fyll i formuläret så återkommer vi så fort som möjligt

vid bråskande ärenden, kontakta vår jour
010 - 455 91 51