Kontakta oss på UTAB Miljö

Vi kan hjälpa Er med tömning, underhåll och kontroller av Era oljeavskiljare!En oljeavskiljare ska förhindra utsläpp av oönskade ämnen som tex. olja och bensin i spill- och dagvattensystemet. En oljeavskiljare behöver tömmas och kontrolleras regelbundet för att bibehålla en god funktion. Oljeavskiljare ska även besiktigas minst vart femte år. Kontakta din kommun om du vill ha mer information om vad som gäller i ditt fall.

Kundtjänst

Telefon: 010-455 91 50
E-post: utab@utab.se

Beställning spolning & TV-Inspektion

Per Andersson
010-455 91 50
order@utab.se

Beställning slamtömningar

Monica Sätherberg
010-455 91 50
order@utab.se

Fakturafrågor

Telefon: 010-455 91 50
E-post: faktura@utab.se

Vid kontakt ange vänligen fakturanummer och/eller kundnummer

Fakturering

Märkning fakturor
Fakturor som skickas till UTAB Miljö AB skall alltid märkas med projektnummer AO XXX-YYYY
Fakturor som saknar projektnummer kommer att returneras.

Fakturor via e-post
faktura@utab.se

Pappersfakturor
UTAB Miljö AB
SC7365592352078
Box 171
831 22 Östersund

E-Fakturor
E-fakturaväxel (VAN-operatör): Crediflow
Kontakt E-post: kundservice@crediflow.se
Kontakt Tel: 042-127 050
Ange vårt organisationsnummer: 559235-2073

Kundservice Fakturor:
ekonomi@utab.se

Kontaktpersoner

Per Andersson
Spolning & TV-inspektion
070-339 86 41
per.andersson@utab.se

Monica Sätherberg
Slamsugning
073-399 07 21
monica.satherberg@utab.se

Henrick Molteberg
FNI (Fastighetsnära Insamling)
070-407 94 91
henrick.molteberg@utab.se

Christian Eriksson
Marknad
072-450 61 00
christian.eriksson@utab.se

UTAB Miljö AB
Box 8026
650 08 Karlstad

Kontakta oss

fyll i formuläret så återkommer vi så fort som möjligt

vid bråskande ärenden, kontakta vår jour
010 - 455 91 51