Om Utab Miljö

UTAB är hela Värmlands leverantör av spolning, rörinspektion och fastighetsnära tjänster.

Företaget är en tidigare verksamhetsgren inom KEWAB-Gruppen. Bolaget har ett 30-tal anställda och har sin huvudsakliga verksamhet inom hela Värmland med kontor i Karlstad och Sunne. Vi servar dagligen kommuner, företag, köpcenter, bostadsrättsföreningar och privatpersoner med våra tjänster.

Historia

2005 – Första bilen för Spolningsuppdrag införskaffades inom dåvarande UTAB, Ulvsby Transport AB

2018 – S & B, Slam och brunnsrensning i Karlstad AB förvärvades

2020 – UTAB, Ulvsby Miljö AB, bildas och verksamheten fokuseras bara på Spol- & Rörteknik och Fastighetsnära insamling

2020 – Reviva Rör AB förvärvades som arbetar med relining.

2020 – Filipstad Miljösanering AB förvärvades som är verksamma inom slamsugning, högtrycksspolning, filmning och torrsugning i egen regi.

Kontakta oss

Fyll i formuläret så återkommer vi så fort som möjligt.

Vid bråskande ärenden, kontakta vår jour: 010 - 455 91 51