Innehåll

JOUR
DYGNET
RUNT
010-455 91 50
Kundtjänst
Vid akuta ärenden ring:
010-455 91 51
Jour-telefon

RELINING – ETT PRISVÄRT ALTERNATIV TILL STAMBYTE

Utab miljö erbjuder relining, en ekonomisk och miljövänlig lösning jämfört med traditionellt stambyte. Kontakta oss via utab@utab.se eller genom att fylla i vårt formulär för mer information.

Relining innebär att du skapar nya rör inuti dina befintliga. Du slipper dyra kostnader som tillkommer när du utför ett stambyte och det tar enbart några dagar.

Med flera års erfarenhet av relining hjälper vi fastighetsägare, villaägare, bostadsföreningar att effektivt renovera skadade eller läckande avloppsstammar.

Utab är en stolt medlem i BRiF, branschföreningen som garanterar att dess medlemmar upprätthåller en hög standard i sitt arbete, omsorg om arbetsmiljön och miljöhänsyn.

KONTAKTA OSS

HUR GÅR RELINING TILL?

  1. Processen inleds med en omfattande rörinspektion för att identifiera eventuella skador.
  2. Därefter sker en grundlig rengöring för att avlägsna beläggningar och rost, vilket ofta innebär att skadade delar inuti rören fräses bort.
  3. En specialdesignad ”strumpa”, dränkt i epoxy, förs sedan in i avloppsröret genom strumpmetoden. Detta bildar ett nytt, robust och hållbart plaströr inuti det befintliga röret.
  4. Epoxyfodret härdas, vilket kan ta från några timmar upp till en hel dag beroende på projektets storlek.
  5. En slutlig inspektion säkerställer att installationen utförts korrekt och att det nya rörsystemet fungerar som det ska.

KONTAKTA OSS >

RELINING ELLER STAMBYTE?

Relining erbjuder en kostnadseffektiv lösning jämfört med stambyte. Genom att undvika att riva upp kök och badrum samt behålla de ursprungliga avloppsrören sparar relining både tid och pengar.

Processen är avsevärt snabbare, ofta klar inom några dagar, till skillnad från stambyten som kan ta månader att genomföra.

Dessutom bidrar relining till en mer hållbar miljö genom återanvändning av befintliga rör och minskar därmed behovet av nytt material.

Relining kan hålla i upp till 50 år, vilket gör det till en långsiktig lösning för dig som vill renovera ditt avlopp.

VAD ÄR KOSTNADEN FÖR RELINING?

Kostnaden för relining varierar beroende på flera faktorer, såsom rörens längd, antalet förgreningar, golvbrunnar och rörsystemets komplexitet. Det är svårt att ge ett exakt pris per meter utan en utförlig rörinspektion.

Generellt sett är relining en mer ekonomisk lösning än ett komplett stambyte, vilket gör det till ett attraktivt alternativ för många fastighetsägare. En detaljerad bedömning bör först utföras för att kunna ge en korrekt kostnadsuppskattning för ditt specifika projekt.

KONTAKTA OSS >

VAD ÄR RELINING?

Relining är en effektiv teknik för att renovera avloppsrör utan att behöva riva ut kök och badrum.

Genom att föra in en specialutformad strumpa, mättad med epoxy, in i de befintliga rören, skapas ett nytt rör som återställer avloppssystemets funktion och hållbarhet utan omfattande renovering.

Metoden är särskilt fördelaktig i äldre byggnader med svåråtkomliga avloppsrör eller där större renoveringsarbeten önskas undvikas.

Relining är inte bara tidseffektivt och kostnadsbesparande utan även miljövänligt, eftersom det minskar avfall och behovet av nytt material.

STRUMPMETODEN

Strumpmetoden, även känd som rörinfodring står i centrum för reliningprocessen. En flexibel strumpa, mättad med epoxy, förs in och expanderar i avloppsrören och härdas sedan.

Detta skapar ett nytt, hållbart plast- eller epoxyrör inuti det befintliga, vilket effektivt reparerar och förstärker det gamla rörsystemet utan behov av stora byggarbeten.

KONTAKTA OSS FÖR HJÄLP MED RELINING

Om du behöver hjälp med att renovera skadade eller läckande avloppsrör, erbjuder Utab expertis inom relining. Våra erfarna tekniker använder den senaste tekniken för att säkerställa en hållbar lösning.

Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation, så hjälper vi dig med en anpassad lösning för ditt avloppssystem. Välj en miljövänlig och kostnadseffektiv metod för att uppgradera ditt avlopp med Utab.

Våra Tjänster

Vi tillhandahåller ett brett utbud av tjänster inom avloppspolning och avloppsrenovering. Om det inte finns med under våra tjänster så skicka en förfrågan eller ring oss.

JOUR
DYGNET
RUNT
010-455 91 51
Jour-telefon

Relining

Utab miljö erbjuder relining, en ekonomisk och miljövänlig lösning jämfört med traditionellt stambyte. Kontakta oss via utab@utab.se eller genom att fylla i vårt formulär för mer information.

Torrsugning

Torrsugning även kallat vakumsugning är ett effektivt sätt att suga bort torrt material. Några exempel sten, sand, grus eller byggmaterial.

Slamsugning

Med slamsugning undviker du problem med sammanpackning och kostsamma översvämningar i regnvatten- och dagvattensystem. Vi erbjuder regelbunden översyn i form av tömning och rengöring av dagvattenbrunnar, pumpgropar, olje- och fettavskiljare.

Spolning

Att spola med högtryck är det snabbaste och effektivaste sättet att få rent i rören, endast vanligt vatten utan tillsatser som förstör miljön. Vi utför allt från akuta arbeten, till exempel stopp i vattenlås, stick och stammar, till underhåll i form av totalspolning av avloppssystemet.

Kamerainspektion

Våra kameror klarar allt från 30 mm upp till 1500 mm. Med hjälp av våra inspektionskameror kan både byggherrar och entreprenörer redan under byggskedet få dokumentation på att rör och kanaler är rätt förlagda och har den rätta funktionen.

Farligt Avfal

Vi på Utab Miljö har lång erfarenhet av transporter av farligt gods, så kallade ADR-transporter. Det finns många regler kring hantering och transport av farligt avfall. Vi har utbildning, utrustning och certifiering för dessa arbeten.

Övriga Tjänster

Med slamsugning undviker du problem med sammanpackning och kostsamma översvämningar i regnvatten- och dagvattensystem. Vi erbjuder regelbunden översyn i form av tömning och rengöring av dagvattenbrunnar, pumpgropar, olje- och fettavskiljare.

Kontakta oss för en konsultation

Hör av dig till oss om du behöver få hjälp med dina avloppsrör
© 2022-2024, All Rights Reserved