Innehåll

JOUR
DYGNET
RUNT
010-455 91 50
Kundtjänst
Vid akuta ärenden ring:
010-455 91 51
Jour-telefon

Stamspolning

VI SPOLAR RENT
I DINA STAMMAR, RÖR OCH AVLOPP

Stamspolning är ett bra och effektivt sätt att hålla rören i god kondition. Livslängden på rören förlängs och risken för t. ex. stopp i avloppet minimeras.

Få hjälp direkt oavsett tid på dygnet
– ring 010-455 91 50

FÖREBYGGANDE
ELLER AKUT

Bubblar det och kluckar i avloppet? I dag växer stammar igen betydligt snabbare än förr då vi använder mer kemikalier i vardagen som fastnar i avloppen. Detta, i kombination med lägre temperatur på varmvattnet, gör att avloppen i en bostadsfastighet bör kontrolleras regelbundet. För att rören ska fungera och må bra bör det inte gå mer än fem år mellan spolningarna. Rinner vattnet dåligt eller luktar det illa från rören? Då är det troligtvis dags för en stamspolning innan det blir ett fullt stopp i rören.

VAD ÄR EN STAMSPOLNING?

En stamspolning är enkelt förklarat en grundlig rengöring av alla rör. Allt som spolas ner i avloppen går igenom rören och en del av det fastnar där. Detta kan sedan leda till större stopp och i värsta fall översvämning. Vid stamspolning använder vi oss av vatten som sprutas in rören. Detta görs med ett högt tryck och riktigt varmt vatten för att alla avlagringar ska lossna och transporteras bort med vattnet. Stamspolning är ett mycket bra och effektivt sätt att hålla rören i god kondition. Livslängden på rören förlängs och risken för stopp i avloppet och andra problem minimeras. Kontakta oss så berättar vi mer och ser över om ni är i behov av en stamspolning för er bostadsrättsförening eller villa. Vi anpassar stamspolningen efter varje fastighet.

FRÅGOR OCH SVAR

HUR OFTA BÖR MAN STAMSPOLA?

Man bör spola stammarna och rören i en fastighet ungefär var tredje år. Vi rekommenderar att det inte går mer än fem år mellan spolningarna.

HUR GÅR EN STAMSPOLNING TILL?

Vid en stamspolning börjar man med att spola rören i källaren ända ut till huvudledningen ute i gatan. Oftast behöver man gå fram och tillbaka flera gånger med rensslangen för att spola bort allt som finns i rören, beroende på hur igensatta de är. Om avlagringarna sitter så hårt fast att de inte går att spola bort måste man göra en mekanisk rensning. Vid mekanisk rensning använder man sig skärhuvuden och renskedjor för att få bort avlagringarna. När man är säker på att rören i källaren är rena går man vidare till att spola rent rören i lägenheter, tvättstugor samt övriga utrymmen. För att komma åt rören i lägenheter behöver man få tillträde till dessa. Det är därför viktigt att de boende antingen är hemma eller att kompletta uppsättningar med nycklar, larmkoder och liknande till lägenheterna överlämnas till entreprenören innan arbetet med stamspolningen påbörjas. Till övriga utrymmen i fastigheten har ofta fastighetsskötaren möjlighet att förse entreprenören med nycklar. I de allra flesta fall så börjar man spola rören på våningen längst ned och jobbar sig uppåt i fastigheten, eftersom det oftast är mest avlagringar i rören längre ned i fastigheten.

KAN DET BLI SMUTSIGT EFTER EN STAMSPOLNING ?

Vid en stamspolning kan det leda till att lite vätska samlas på golven när vattenlåsen öppnas. Det handlar dock inte om speciellt mycket som behöver torkas. Det är dock viktigt att man flyttar undan eller tömmer eventuella underskåp under handfat i badrum samt tömmer skåpen under diskbänken i köket, så att de som skall utföra spolningen kommer åt att utföra den på rätt sätt. Se även till att plocka undan eventuella värdefulla och ömtåliga saker som finns mellan lägenhetens dörr och badrum, WC samt kök, där man måste komma fram med spolslang och annan utrustning.

VAD KOSTAR EN STAMSPOLNING?

Det är svårt att svara generellt på vad en stamspolning kostar. Det beror på hur stor fastigheten är, antalet lägenheter, hur många rör som skall spolas, rörens skick och så vidare.
Kontakta oss gärna för mer detaljerad information/pris angående just din situation.

Våra Tjänster

Vi tillhandahåller ett brett utbud av tjänster inom avloppspolning och avloppsrenovering. Om det inte finns med under våra tjänster så skicka en förfrågan eller ring oss.

JOUR
DYGNET
RUNT
010-455 91 51
Jour-telefon

Relining

Utab miljö erbjuder relining, en ekonomisk och miljövänlig lösning jämfört med traditionellt stambyte. Kontakta oss via utab@utab.se eller genom att fylla i vårt formulär för mer information.

Torrsugning

Torrsugning även kallat vakumsugning är ett effektivt sätt att suga bort torrt material. Några exempel sten, sand, grus eller byggmaterial.

Slamsugning

Med slamsugning undviker du problem med sammanpackning och kostsamma översvämningar i regnvatten- och dagvattensystem. Vi erbjuder regelbunden översyn i form av tömning och rengöring av dagvattenbrunnar, pumpgropar, olje- och fettavskiljare.

Spolning

Att spola med högtryck är det snabbaste och effektivaste sättet att få rent i rören, endast vanligt vatten utan tillsatser som förstör miljön. Vi utför allt från akuta arbeten, till exempel stopp i vattenlås, stick och stammar, till underhåll i form av totalspolning av avloppssystemet.

Kamerainspektion

Våra kameror klarar allt från 30 mm upp till 1500 mm. Med hjälp av våra inspektionskameror kan både byggherrar och entreprenörer redan under byggskedet få dokumentation på att rör och kanaler är rätt förlagda och har den rätta funktionen.

Farligt Avfal

Vi på Utab Miljö har lång erfarenhet av transporter av farligt gods, så kallade ADR-transporter. Det finns många regler kring hantering och transport av farligt avfall. Vi har utbildning, utrustning och certifiering för dessa arbeten.

Övriga Tjänster

Med slamsugning undviker du problem med sammanpackning och kostsamma översvämningar i regnvatten- och dagvattensystem. Vi erbjuder regelbunden översyn i form av tömning och rengöring av dagvattenbrunnar, pumpgropar, olje- och fettavskiljare.

Kontakta oss för en konsultation

Hör av dig till oss om du behöver få hjälp med dina avloppsrör
© 2022-2024, All Rights Reserved