Farligt avfall

Vi på Utab Miljö har lång erfarenhet av transporter av farligt gods, så kallade ADR-transporter. Det finns många regler kring hantering och transport av farligt avfall. Vi har utbildning, utrustning och certifiering för dessa arbeten.

TRANSPORT AV MILJÖFARLIGT AVFALL

Det finns många regler kring hantering och transport av farligt avfall. Vi har utbildning, utrustning och certifiering för dessa arbeten.

Oljeavskiljare och tvättrännor

UTAB erbjuder tömningskontrakt med rätt intervall. Vi innehar alla tillstånd för att tömma och transportera avfallet till godkänd behandlingsstation. Vi rapporterar också löpande till ansvarig myndighet så att kunden inte behöver tänka på det.

Besiktning av oljeavskiljare

Många av våra kunder väljer en helhetslösning där vi sköter allt från egenkontroll till besiktning. Genom egenkontroller hjälper vi våra kunder att kontrollera förhållandet mellan slam, vatten och olja i oljeavskiljaren.

Kontakta oss

Fyll i formuläret så återkommer vi så fort som möjligt.

Vid bråskande ärenden, kontakta vår jour: 010 - 455 91 51