ADR-transport

För att transportera farligt gods och miljöfarligt avfall ställs höga krav på både fordon och personalen. Med vår moderna maskinpark, kompetenta personal och vår långa erfarenhet klarar vi av att frakta det mesta.

Inom ADR-transport utför vi:

  • Transport av miljöfarligt avfall
  • Oljecisterner
  • Tömning av oljeavskiljare
  • Evakueringspump
  • Rensning av tvättrännor
  • Spolning av ledningar
  • Övrig industrislamsugning, även miljöfarligt avfall (ADR) som lösningsmedel, spillolja med mera.

Kontakta oss

fyll i formuläret så återkommer vi så fort som möjligt

vid bråskande ärenden, kontakta vår jour
010 - 455 91 51