Vi filmar alla typer av rör, nya som gamla, stora som små

Få hjälp direkt oavsett tid på dygnet
– ring 010-455 91 50

Kamerainspektion

Våra kameror klarar allt från 30 mm upp till 800 mm. Med hjälp av våra inspektionskameror kan både byggherrar och entreprenörer redan under byggskedet få dokumentation på att rör och kanaler är rätt förlagda och har den rätta funktionen. Vi filmar med färgkamera och använder oss bara av den senaste tekniken. Vanliga fel som kan påträffas i ledningarna är skarvförskjutningar, avlagringar, sprickor, läckage, rotangrepp och framförallt – främmande föremål. Du får efter utfört arbete allt material samlat på en DVD-skiva tillsammans med ett detaljerat inspektionsutlåtande.

Inom kamerainspektion utför vi:

Kontakta oss

Fyll i formuläret så återkommer vi så fort som möjligt.

Vid bråskande ärenden, kontakta vår jour: 010 - 455 91 51