Slamsugning

Med slamsugning undviker du problem med sammanpackning och kostsamma översvämningar i regnvatten- och dagvattensystem. Vi erbjuder regelbunden översyn i form av tömning och rengöring av dagvattenbrunnar, pumpgropar, olje- och fettavskiljare.

Tömning av avloppstankar

Akut- eller underhållstömning? Vi utför slamsugning i många värmländska kommuner och tillhandahåller också jourverksamhet.

TÖMNING AV BYGGTOALETTER

Toaletterna bör tömmas i god tid så inte lukt och bakterier sprids. Vi tömmer era byggtoaletter och bajamajor på plats. Om ni använder mobila toaletter på en byggarbetsplats eller ett event så kan vi tömma dem och se till att toalettbesöken blir friktionsfria för användarna

Fettavskiljare

UTAB erbjuder tömningskontrakt för fettavskiljare med rätt tidsintervall. Vi innehar alla tillstånd för att tömma och transportera avfallet till godkänd behandlingsstation. Vi rapporterar löpande till ansvarig myndighet så att kunden inte behöver tänka på det.

Kontakta oss

Fyll i formuläret så återkommer vi så fort som möjligt.

Vid bråskande ärenden, kontakta vår jour: 010 - 455 91 51