Slamsugning

Med slamsugning undviker du problem med sammanpackning och kostsamma översvämningar i regnvatten- och dagvattensystem. Vi erbjuder regelbunden översyn i form av tömning och rengöring av dagvattenbrunnar, pumpgropar, olje- och fettavskiljare.
  • Tömning av avloppstankar och slamavskiljare
  • Fettavskiljare
  • Toabodar, tillfälligt eller permanent uppställda
  • Gatu- och dagvattenbrunnars sandfång

Kontakta oss

fyll i formuläret så återkommer vi så fort som möjligt

vid bråskande ärenden, kontakta vår jour
010 - 455 91 51