Relining Karlstad - Ett prisvärt alternativ till stambyte

Utab miljö erbjuder relining i Karlstad, en ekonomisk och miljövänlig lösning jämfört med traditionellt stambyte. Kontakta oss via utab@utab.se eller genom att fylla i vårt formulär för mer information.

Relining innebär att du skapar nya rör inuti dina befintliga. Du slipper dyra kostnader som tillkommer när du utför ett stambyte och det tar enbart några dagar.

Med flera års erfarenhet av relining hjälper vi fastighetsägare, villaägare, bostadsföreningar att effektivt renovera skadade eller läckande avloppsstammar.

Utab är en stolt medlem i BRiF, branschföreningen som garanterar att dess medlemmar upprätthåller en hög standard i sitt arbete, omsorg om arbetsmiljön och miljöhänsyn.

Hur går relining till?

  1. Processen inleds med en omfattande rörinspektion för att identifiera eventuella skador.

  2. Därefter sker en grundlig rengöring för att avlägsna beläggningar och rost, vilket ofta innebär att skadade delar inuti rören fräses bort.

  3. En specialdesignad ”strumpa”, dränkt i epoxy, förs sedan in i avloppsröret genom strumpmetoden. Detta bildar ett nytt, robust och hållbart plaströr inuti det befintliga röret.

  4. Epoxyfodret härdas, vilket kan ta från några timmar upp till en hel dag beroende på projektets storlek.

  5. En slutlig inspektion säkerställer att installationen utförts korrekt och att det nya rörsystemet fungerar som det ska.

Relining eller stambyte?

Relining erbjuder en kostnadseffektiv lösning jämfört med stambyte. Genom att undvika att riva upp kök och badrum samt behålla de ursprungliga avloppsrören sparar relining både tid och pengar.

Processen är avsevärt snabbare, ofta klar inom några dagar, till skillnad från stambyten som kan ta månader att genomföra.

Dessutom bidrar relining till en mer hållbar miljö genom återanvändning av befintliga rör och minskar därmed behovet av nytt material.

Relining kan hålla i upp till 50 år, vilket gör det till en långsiktig lösning för dig som vill renovera ditt avlopp.

Vad är kostnaden för relining i Karlstad?

Kostnaden för relining varierar beroende på flera faktorer, såsom rörens längd, antalet förgreningar, golvbrunnar och rörsystemets komplexitet. Det är svårt att ge ett exakt pris per meter utan en utförlig rörinspektion.

Generellt sett är relining en mer ekonomisk lösning än ett komplett stambyte, vilket gör det till ett attraktivt alternativ för många fastighetsägare. En detaljerad bedömning bör först utföras för att kunna ge en korrekt kostnadsuppskattning för ditt specifika projekt.

Vad är relining?

Relining är en effektiv teknik för att renovera avloppsrör utan att behöva riva ut kök och badrum.

Genom att föra in en specialutformad strumpa, mättad med epoxy, in i de befintliga rören, skapas ett nytt rör som återställer avloppssystemets funktion och hållbarhet utan omfattande renovering.

Metoden är särskilt fördelaktig i äldre byggnader med svåråtkomliga avloppsrör eller där större renoveringsarbeten önskas undvikas.

Relining är inte bara tidseffektivt och kostnadsbesparande utan även miljövänligt, eftersom det minskar avfall och behovet av nytt material.

Strumpmetoden

Strumpmetoden, även känd som rörinfodring står i centrum för reliningprocessen. En flexibel strumpa, mättad med epoxy, förs in och expanderar i avloppsrören och härdas sedan.

Detta skapar ett nytt, hållbart plast- eller epoxyrör inuti det befintliga, vilket effektivt reparerar och förstärker det gamla rörsystemet utan behov av stora byggarbeten.

Kontakta oss för hjälp med relining i Karlstad

Om du behöver hjälp med att renovera skadade eller läckande avloppsrör, erbjuder Utab expertis inom relining i Karlstad. Våra erfarna tekniker använder den senaste tekniken för att säkerställa en hållbar lösning.

Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation, så hjälper vi dig med en anpassad lösning för ditt avloppssystem. Välj en miljövänlig och kostnadseffektiv metod för att uppgradera ditt avlopp med Utab.

Kontakta oss

Fyll i formuläret så återkommer vi så fort som möjligt.

Vid bråskande ärenden, kontakta vår jour: 010 - 455 91 51