Relining

Relining är ett kostnadseffektivt och smidigt alternativ till traditionellt stambyte. En relining tar ett par dagar och har ingen påverkan på övriga delar av anläggningar och fastigheter.

Har din fastighet gamla rörstammar som behöver renoveras?

Relining är ett kostnadseffektivt och smidigt alternativ till traditionellt stambyte. Metoden innebär att ledningarna inte behöver bytas ut. Istället skapas en ny ledning/beläggning inuti det befintliga röret (även kallat rörinfodring eller rör-i-rör).

Metoden smutsar inte ner med byggdamm och för inte oväsen. En relining tar ett par dagar och har ingen påverkan på övriga delar av anläggningar och fastigheter eftersom metoden inte kräver att vi behöver bila upp golv och väggar.

Kontakta oss

Fyll i formuläret så återkommer vi så fort som möjligt.

Vid bråskande ärenden, kontakta vår jour: 010 - 455 91 51